Saturday, 29 October 2011


Inilah yang dinamakan smartboard atau pun Papan Pintar. Papan pintar ini adalah satu alat pendidikan dan program perisian yang membolehkan guru untuk menulis nota atau masalah di papan elektronik dengan hanya menggunakan sentuhan jari sahaja. Ia juga merupakan papan putih yang membolehkan murid dan guru menggunakannya secara serentak dengan bergerak dan menulis maklumat melalui sentuhan semata-mata. Maklumat ini kemudiannya boleh dihantar ke komputer murid atau cakera keras guru untuk mendapatkan maklumat itu di masa akan datang.

Gambar ini pula sedang menunjukkan seorang murid luar negara yang sedang belajar menggunakan papan seratus. Disini lebih dikenali sebagai MMT atau Bahasa Malaysianya...Petak sifir.

No comments:

Post a Comment